Kontakt

Dane teleadresowe

FlexCom Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa, Polska

tel.: + 48 22 397 49 00
fax: + 48 22 397 48 94

e-mail: bok@flexcom.warszawa.pl

Dane rejestrowe

NIP 5213769069
REGON 366627178
KRS 0000665170

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (opłacony w całości)

Dojazd do siedziby w Warszawie

FlexCom Sp. z o.o.

ul. Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa

FlexCom 2017 – All rights reserved

Realizacja: adeffective.pl